ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (COURSES1)

Σχολείο Διδακτικής

Περιγραφή

1) Εισαγωγή στις “Διδακτικές & Επικοινωνιακές Δεξιότητες - ΓΛΩΣΣΑ | Πως γίνομαι καλύτερος Δάσκαλος!” (EDUB201a)        Φώτης Παντόπουλος    

10) "Μεθοδολογία διόρθωσης γραπτών" (EDUB210)      Φώτης Παντόπουλος    

11) "Μεθοδολογία διαχείρισης σχολικών εγχειριδίων Γλώσσας στο Λύκειο" (EDUB211) Φώτης Παντόπουλος    

12) "Ιστορία Προσανατολισμού: Μεθοδολογία διδασκαλίας" (EDUB212)            Φώτης Παντόπουλος    

13) "Ιστορία Προσανατολισμού: Μεθοδολογία γραφής πηγών" (EDUB213)        Φώτης Παντόπουλος    

2) Εισαγωγή στις “Διδακτικές & Επικοινωνιακές Δεξιότητες - ΙΣΤΟΡΙΑ | Πως γίνομαι καλύτερος Δάσκαλος!” (EDUB201b)        Φώτης Παντόπουλος    

3) "Γλώσσα & Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο" (EDUB203)       Φώτης Παντόπουλος    

4) "Ιστορία στο Γυμνάσιο και σε Α' και Β' Λυκείου - Πηγές" (EDUB204)   Φώτης Παντόπουλος    

5) "Τα Θέματα Α' και Γ' - Περίληψη και Ερμηνευτικό Σχόλιο Λογοτεχνίας" (EDUB205)     Φώτης Παντόπουλος    

6) "Το Θέμα Β' - Ασκήσεις θεωρίας και εφαρμογές (Α')" (EDUB206)         Φ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα